Lukutaito kaikille

Kirjan esittely

Lukutaito kaikilleKun opetuksen runkona on loogisesti ja systemaattisesti etenevä oppikirja, vähentää se oleellisesti opettajan työtä. Enää ei tarvitse koota valituista paloista materiaalia opetukseen. Alla muita Lukutaito kaikille -kirjan sisältämiä innovaatioita aikuisten maahanmuuttajien opetukseen:

Lukutaito kaikille -kirjan sisällysluettelo

 

 

Systemaattinen tavutuksen opetus

Tavuttamista opetetaan määrätietoisesti heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Tavuja muodostetaan äänteistä, ei kirjainten nimistä. Helppoja tavuja ja sanoja luetaan ja myös kirjoitetaan ensimmäiseltä kirjainsivulta alkaen. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat käänteisiä prosesseja, jotka tukevat toisiaan. Sanat ovat aluksi kaksitavuisia ja äänteitä tavuissa voi olla korkeintaan kaksi. Vähitellen tavurakenteet monipuolistuvat opittujen kirjainten lisääntyessä. Tavuviivat tarvitaan, kunnes opettaja ohjaa oppijat käyttämään tavuviivoja vain "sisäisenä puheena". On yksilöllistä, missä vaiheessa kukin oppija on kypsä luopumaan tavuviivojen käytöstä säilyttäen kuitenkin tavuttamisen tekniikan toimintatapanaan.

Iloisesti toimien, tehokkaasti oppien

Maahanmuuttajien opetuksessa tehdään viisaasti hyödynnettäessä toiminnallisia teemoja. Kielikylpy perustuu pitkälti toiminnalliseen didaktiikkaan ja myös maahanmuuttajien opetus voi hyötyä siitä suuresti. Kirjassa on sekä asiaan liittyvää teoriaa että käytännön esimerkkejä. Lukuisilta kuvasivuilta löytyy teemojen aiheita toiminnalliseen opetukseen. Kun tehdään retkiä lähiympäristöön tai etsitään luokassa tietoja jonkin aihepiirin kuvaamiseen, tarvitaan todellakin puhumista, lukemista ja kirjoittamista. Oppijoilla on silloin aito tarve käyttää näitä taitoja- ja edistyä. Heterogeenisessa ryhmässä jokainen on hyvä omalla tasollaan. Hyvästä yrityksestäkin saa aplodit. Vasta koontivaiheen jälkeen ohjataan sujuvaa lukemista ja oikeinkirjoitusta-syvennetään toiminnassa opittua.

Peruskoulun lukutaitovaihe

Vuoden 2018 alusta on aikuisia otettu opiskelemaan peruskoulun oppimäärää. Tarvittaessa aloitetaan lukutaitovaiheella. Sen toteuttamiseksi on Opetushallitus antanut opettajia sitovat määräykset eli lukutaitovaiheen opetussuunnitelman. Ainoa OPSin mukainen alkeisoppikirja on toistaiseksi Lukutaito kaikille. Sen tavukeskeinen didaktiikka on lukutaitovaiheen OPSin ydin.